ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

הידרותראפיה


סניף ניצן בחדרה, מפעיל תכנית לקידום המוכנות לכיתה א' באמצעות הוראה מסייעת בשילוב הידרותראפיה.

הפרוייקט מיועד ל-16 ילדי גן חובה המאותרים על ידי השרות הפסיכולוגי בחדרה, אשר קיימת התלבטות לגבי השארתם שנה נוספת בגן. 
הילדים מחולקים ל-4 קבוצות עבודה, הפעילות מתקיימת במסגרת 2 מפגשים שבועיים שנמשכים 4-5 חודשים. כל מפגש כולל הוראה מסייעת למשך שעה ושחיה למשך חצי שעה.
הצוות המטפל כולל מורה בכיתות היסוד המיומנת "בעבודת מוכנות", מורה להידרותראפיה ופסיכולוגית.

מטרת הפרויקט 
בחינה ומיקוד קשייו של הילד ומתן סיוע בתחומי הקושי, הערכת התקדמותו, צמצום הפערים ונסיון למנוע חוויות כשלון בכתה א'.

על התכנית
רעיון השילוב בין הוראה מסייעת לבין הידרותראפיה נובע מתוך התפיסה ש"הפעולה היא הבסיס לחשיבה ושחשיבה היא פעולה מופנמת" (מונטסורי). גם תיאורית האינטגרציה הסנסורית (ג'ין איירס) עוסקת בקשר בין התחום הסנסורי-מוטורי לבין למידה ומתייחסת לתרומה שיש לחיזוק התפקידים הסנסו-מוטוריים בשיפור תפקודי למידה.
חווית המים הנה חוויה ראשונית ומכאן חשיבותה. המים מהווים כלי טיפולי מרגיע ומשחרר. הציפה והמרחב מאפשרים לילד לבצע תנועות שאינו מסוגל לבצע מחוץ למים. ההתנגדות של המים מחזקת את השרירים ותורמת לתחושה טובה אצל הילד.
ההתנסות המשותפת במים תורמת גם להסתגלות החברתית ולהפחת תוקפנות. הקפדה על דברי המאמן מחנכת להרגלי הקשבה תוך מיקוד והימנעות מהיסחי דעת.
שילוב ההוראה המסייעת עם ההידרותראפיה מאפשר לילד להתנסות במגוון רחב של התנסויות מוטוריות, תחושתיות, חברתיות ורגשיות שמהוות חלק בלתי נפרד מסיטואציות של למידה. ניתנת לילד הזדמנות לרכוש ולשפר כישורים הכרחיים בכל תהליך למידה. 
ההערכה של התקדמות הילד תעשה באמצעות בדיקת השיפור בתפקודו ב-4 תחומי מוכנות עיקריים: עיבוד חזותי, מודעות פונסובית, תיאום עין-יד ומיומנות פונולוגית ומוכנות לחשבון. בתהליכי ההוראה וליווי הילד בעבודתו יתקיימו מעקב והערכה גם של התייחסותו לעבודה, יכולתו לרכוש הרגלי עבודה נכונים, היכולת לשמור על קשב וריכוז לצורך תפקוד הולם וכו'.


לפרטים נוספים: טל'  6342985 - 04  |   hadera@nitzan-israel.org.il


חסר רכיב