ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

אבחון למוסדות להשכלה גבוהה


אבחון דידקטי המיועד להכרה כלקוי/ת למידה ע"י מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

אבחון זה מהווה בסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרתו לבדוק בראש ובראשונה באם קיימת לקות למידה, ומהו מקור הקשיים הלימודיים של הנבחן.

האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.


האבחון ניתן לביצוע בסניפי ניצן הבאים:


חסר רכיב