ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

אבחון לימודים גבוהים בחו"ל


אבחון המיועד לאישור התאמות בדרכי היבחנות במבחני ה- G-MAT, SAT האמריקניים. 
האבחון כולל בדיקת התפקוד הקוגניטיבי הכללי, וכן התפקוד בתחומי הקריאה והכתיבה בעברית ובאנגלית, והתפקוד במתמטיקה. 
נערך ע"י פסיכולוגית בעלת הרשאה לאבחון פסיכולוגי לפי הדרישות הנהוגות בארה"ב. 

ניתן לבצע את האבחון במרכז הארצי של אגודת ניצן בתל אביב, רח' פנחס רוזן 72, טל' 03-5372266, דוא"ל: center@nitzancenter.org
חסר רכיב