ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

אבחונים


אבחונים המוצעים במרכז הארצי:

 • אבחון דידקטי כללי בעברית - לכל הגילאים
  אבחון המהווה בסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרתו לבדוק בראש ובראשונה באם קיימת לקות למידה. האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית. 
 • אבחון דידקטי באנגלית - לכל הגילאים
  אבחון לבדיקת השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שניה. האבחון מיועד לתלמידים החשים קשיים בלימוד השפה האנגלית. אבחון זה בודק את רמת הידע, אוצר-המלים וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.
 • אבחון דידקטי במתמטיקה - לכל הגילאים
  אבחון לבדיקת קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי. 
 • אבחון פסיכולוגי מורחב - לכל הגילאים
  אבחון להערכת הפוטנציאל האינטלקטואלי ובדיקת השפעות רגשיות וקוגניטיביות על תהליכי למידה. האבחון כולל הערכת מנת משכל, ובדיקה מפורטת של התפקוד הרגשי.
 • אבחון פסיכולוגי במשולב עם אבחון דידקטי
  מטרת האבחון המשולב הנה אבחנה מבדלת בין קשיים ללקויות למידה. האבחון הפסיכולוגי כולל הערכת מנת משכל, והערכה כללית של התחום הרגשי. במקרים מסויימים, האבחון חיוני לקבלת התאמות בדרכי היבחנות עפ"י דרישות משרד החינוך.
 • אבחון הפרעת קשב לילדים ונוער
  האבחון נערך ע"י פסיכיאטרית מומחית לאבחון הפרעת קשב וריכוז בילדים ונוער.
 • אבחון לקראת מבחני G-MAT
  אבחון לאישור התאמות בדרכי היבחנות במבחני ה- G-MAT, SAT האמריקניים. האבחון כולל בדיקת התפקוד בקריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית, וכן בדיקת התפקוד במתמטיקה. אבחון זה נערך ע"י פסיכולוגית בעלת הרשאה לאבחון פסיכולוגי לפי הדרישות הנהוגות בארה"ב.

 • אבחון לבחינה הפסיכומטרית

 • אבחון נוירו-פסיכולוגי

 • בדיקת B.R.C 
  בדיקה המשמשת ככלי עזר לאיתור הפרעות קשב וריכוז באמצעות בדיקת היכולת של הנבדק לעמוד במטלה מתמשכת ומשעממת יחסית. הבדיקה נעשית בעזרת מחשב, מבוססת על ניתוח התגובה לגירויים השונים המופיעים על המסך כמו השמטות, תוספות שגויות וכדומה. 

מרכז ארצי ת"א - טל' 03-5372266  |  center@nitzancenter.org


חסר רכיב