ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

ירושליםטלפון03-5372266

כתובת דוא"ל - jerusalem@nitzan-israel.org.il

יו"ר הסניף - מוטי זרגריחסר רכיב