ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

הרצליה


כתובת -  ויצמן 19 הרצליה 
טלפון  -  9512674 - 09 | 058-6891887
פקס  -   9559830 - 09
כתובת דואר אלקטרוני - hertzelia@nitzan-israel.org.il
יו"ר הסניף -  רחל בר-ניר


חסר רכיב